copyright © 2015
OORSPRONG ADVOCATEN

Nieuws

RvS stelt vragen aan Europees Hof over verlies nationaliteit

De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 19 april jl. prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over bepalingen in het Verdrag van de Europese Unie. De Afdeling wil onder meer weten of deze verdragsbepalingen in de weg staan aan een Nederlandse wet die bepaalt dat mensen die langer dan tien jaar buiten de Europese Unie wonen, onder bepaalde omstandigheden van rechtswege hun Nederlandse nationaliteit kunnen kwijtraken.
Lees verder op de site van de Raad van State:
https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1038&summary_only=&category_id=8