Personen- en familierecht

Oorsprong Advocaten heeft een ruime ervaring op het gebied van personen- en familierecht. Wij helpen u met het opstellen van een echtscheidingsverzoek, een echtscheidingsconvenant, omgangsregeling, ouderschapsplan of alimentatieregeling. Een probleemoplossende benadering is daarbij ons uitgangspunt, waarbij we proberen te komen tot een oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Ook zullen we nadrukkelijk rekening houden met de belangen van eventueel betrokken kinderen.

Daarnaast ondersteunen wij u verder bij de boedelscheiding, verdeling van opgebouwde pensioenrechten, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen en bij vervangende toestemming voor de afgifte van een paspoort voor minderjarigen.

Oorsprong Advocaten heeft daarnaast ook ruime ervaring met de internationale aspecten van een echtscheiding.

Wij staan u op een deskundige en gedreven wijze bij om uw belangen te behartigen en informeren u volledig over de mogelijkheden.

Onze rechtsgebieden