Erfrecht

U kunt bij Oorsprong Advocaten terecht met al uw vragen over een erfenis. U wilt bijvoorbeeld advies over de verdeling van een nalatenschap, een legaat of een beroep doen op de legitieme portie.

Ook kunt u met vragen bij ons terecht over het beneficiair aanvaarden van een erfenis, de vereffening van een nalatenschap, de executeur, de uitleg en geldigheid van een testament, testamentair bewind en de wettelijke verdeling.

Mocht er een conflict ontstaan tussen nabestaanden over een erfenis, dan kunnen wij als mediator optreden, om lange en dure gerechtelijke procedures te voorkomen.

In het uiterste geval kan Oorsprong Advocaten u ook bijstaan in de gang naar de rechter, uiteraard met volledige inzet en deskundigheid.


Onze rechtsgebieden