Contact

Oorsprong Advocaten
Niasstraat 1
3531 WR  Utrecht

T   030 275 33 88
F   030 271 86 00
E  

KvK:  Gooi-, Eem- en Flevoland  1234567

Algemene VoorwaardenKlachtenregeling


Oorsprong Advocaten heeft twee klacht­functionarissen: Cecile Suurmeijer en Cheryl Lucassen. Als u een klacht hebt over onze dienstverlening, zal een van de klacht­functio­narissen op constructieve wijze uw klacht proberen af te handelen binnen een redelijke termijn. U kunt bij het secretariaat informatie opvragen over onze klachten­regeling.